1. Prekių pristatymas

1.1. Pardavėjo prekės – Baltų šeimos klinkoje suteikiamos paslaugos. Dalis prekių gali būti fizinės, tokiu atveju prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas po pagaminimo. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
1.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą arba sutartu laiku atvykti į kliniką.
1.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
1.5. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, Baltuklinika.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
1.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

2. Prekių grąžinimas ir keitimas

2.1. Pardavėjas įsipareigoja per 14 dienų įvertinti galimai brokuotą, pažeistą ar apgadintą prekę. Jei prekė bus įvertinta kaip brokuota, pažeista ar apgadinta, Pardavėjas prekę pakeis nauja.
2.2. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar brokuota, pažeista, sugadinta prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali gražinti analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
2.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.