Daugiau informacijos: ASPN padalinio koordinatorė Jolita Babeckienė tel. +370 637 64616

Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose gali gauti pacientai, nepriklausomai nuo to ar turi nustatytus poreikius iš ANTA (Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra):

· asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

· laikinai šias paslaugas gali gauti bet kurio amžiaus pacientai, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Nustatyti poreikiai gauti ASPN paslaugas:

· vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

· suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

· senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

· pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

· pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Kaip gauti ASPN paslaugas?

Norintys gauti slaugos paslaugas namuose, turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Bendrosios praktikos gydytojas sprendžia ar pacientui yra reikalingos slaugos paslaugos, jis (ar kartu dirbantis slaugytojas) įvertina klausimyną, nustato koks slaugos poreikis pacientui priskirtas, išrašo siuntimą ASPN komandai. Komanda per 1-5 d.d. aplanko pacientą, įvertina jo būklę bei suderina slaugos paslaugų ir periodiškumo planą.

Pagal slaugos klausimyną kurį nustato šeimos gydytojo komanda (pats gydytojas, slaugytojas), pacientams gali būti suteikti:

· 52 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

· 156 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

· 260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

Visos ambulatorinės slaugos namuose paslaugos yra finansuojamos iš VLK fondų.

Kas yra ASPN komanda?

ASPN komandą sudaro: slaugytoja, slaugytojo padėjėja, kineziterapeutė. Esant poreikiui, į komandą įtraukiami: psichologas ir psichiatras. Kiekvienas specialistas atlieka paslaugas pagal kompetencijas, kurios surašytos įsakymuose.

Slaugytojo paslaugos: infuzinės sistemos (lašelinės), kraujo ir šlapimo tyrimų paėmimas namuose, opų ir pragulų profilaktika ir priežiūra. Slaugytojo padėjėjo paslaugos: pagalba asmens higienoje, sauskelnių keitimas, paciento vartymas. Kinezitarapijos paslaugos: mankštos ir masažai.

Daugiau informacijos apie paslaugas galite rasti:

Slaugytojas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304/asr

Slaugytojo padėjėjas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99950/asr

Kineziterapeutas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9639d10cf7011e59019a599c5cbd673/asr

Kodėl Baltų šeimos klinika?

BK-icon-storos_kvalifikuoti_speciialistai_balta_copy_2

Kvalifikuoti specialistai

Baltų klinikos gydytojai turi sukaupę ilgametę patirtį bei nuolat kelia savo kompetenciją.

BK-icon-storos-2_daugiafunkciskumas_copy

Daugiafunkciškumas

Vienoje vietoje galite gauti įvairias medicinines paslaugas ir gydymo metodus.
BK-icon-storos_erdvus_parkingas_copy

Erdvus parkingas

Visada rasite kur pastatyti automobilį. Baltų klinika pasirūpino patogia ir erdvia automobilių stovėjimo aikštele.
BK-icons-sausis_naujausios technologijos copy

Naujausios technologijos

Visuose Baltų klinikos procedūrų kabinetuose naudojamos pažangios ir modernios technologijos.