Mūsų tikslas – su socialinės globos ir slaugos paslaugų komanda teikti kompleksinę, ir nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmens namuose dienos metu. Signatos socialinės globos specialistų komandoje vyrauja glaudus ryšys ir stiprus bendrystės jausmas tarp kolegų bei prižiūrimų pacientų.

Socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas pagal poreikį, teikia įvairių specialistų komanda:

Socialinis darbuotojas

Individualios priežiūros darbuotojas

Slaugytojas ir jo padėjėjas

Kineziterapeutas

Mūsų darbuotojai pagalbą teikia kiekvieną dieną, net ir savaitgaliais, iki 10 valandų per dieną.

Pretenduoti gauti socialinę globą namuose gali:

Vaikai su negalia arba sunkia negalia

Suaugę asmenys su negalia arba sunkia negalia

Senyvo amžiaus asmenys arba senyvo amžiaus asmenys su negalia ar sunkia negalia

Kaip gauti socialinę globą?

1. Susisiekti su seniūnijos soc. darbuotoja (Kauno miesto ir Kauno rajono*). Nurodyti UAB „SIGNATA”, jei asmens gyvenamosios vietos deklaracijos vieta yra Kaunas ar Kauno raj.

Informacija apie Kauno m. ir rajono seniūnijas:

2. Užpildyti prašymą socialinėms paslaugoms (SP-8, SP-1, SP-2). Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir F027/a ** formą su informacija apie asmens sveikatos būklę: nurodoma informacija apie paskirtus medikamentus ir jų vartojimą, patvirtinama, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kt. pavojingomis užkrečiamomis ligomis, kad asmeniui nediagnozuota ūmi psichozė.

(Šią pažymą išrašyti gali Jūsų šeimos gydytojas).

3. Per 20 darbo dienų pas Jus apsilankys socialinis darbuotojas ir įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Jūsų miesto savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų.

4. Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo informuosime Jus apie priimtą sprendimą.

5. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.

*Jeigu nėra duomenų registruose, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:
1. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją; 2. Pažyma apie gaunamas pajamas, įvairaus pobūdžio socialines išmokas; 3. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 4. Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS -1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;

**Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiam iki paslaugų teikimo pradžios.

Paslaugų sąrašas

 1. Paslaugų gavėjų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.
 2. Individualaus pagalbos plano sudarymas, reguliarus plano pervertinimas.
 3. Socialinių paslaugų poreikio pervertinimas.
 4. Maisto produktų ir medikamentų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir vaistinėje.
 5. Maisto ruošimas (nesudėtingi patiekalai), pagaminto maisto pašildymas.
 6. Pagalba maitinantis, paslaugų gavėjo maitinimas.
 7. Indų, panaudotų ruošiant maistą ir valgant, plovimas ir viryklės sutvarkymas.
 8. Lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam paslaugų gavėjui).
 9. Paslaugų gavėjo marškinių ir kitų drabužių keitimas, pagalba rengiantis.
 10. Kasdienis kūno apiprausimas ir priežiūra, burnos ertmės priežiūra.
 11. Plaukų priežiūra (galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas, kirpimas).
 12. Kojų ir rankų nagų priežiūra (jei asmuo neserga užkrečiamosiomis odos ligomis).
 13. Sauskelnių keitimas, tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra.
 14. Skalbimas, skalbinių džiaustymas, lyginimas.
 15. Gyvenamosios patalpos tvarkymas.
 16. Buitinių atliekų išnešimas.
 17. Mokesčių sumokėjimas (duomenų surašymas, knygelių ar sąskaitų pildymas ir kt.).
 18. Gydytojo, greitosios medicinos pagalbos iškvietimas į namus ar paslaugų gavėjo užrašymas pas gydytoją (konsultacijai, receptams išrašyti ir kt.).
 19. Medikamentų padavimas (tik pagal gydytojo paskyrimą).
 20. Dokumentų tvarkymas ir techninės pagalbos priemonių pristatymo į paslaugų gavėjo namus organizavimas.
 21. Individuali psichologo konsultacija (tik jei paslaugų teikėjas turi teisės aktų reikalavimus atitinkantį psichologą).
 22. Lydėjimas į įvairias įstaigas, institucijas (ėjimas kartu su paslaugų gavėju, judančiu savarankiškai arba besinaudojančiu techninės pagalbos priemonėmis, į sveikatos priežiūros įstaigas, valstybės ar savivaldybės institucijas būtiniems dokumentams tvarkyti ir pan.)

Priemoka už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose nustatoma priklausomai nuo asmens pajamų, individualiai, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite kreiptis šiais kontaktais:

Tel. nr: +370 656 22004
El. p.: spt@signata.lt

Kodėl Baltų šeimos klinika?

BK-icon-storos_kvalifikuoti_speciialistai_balta_copy_2

Kvalifikuoti specialistai

Baltų klinikos gydytojai turi sukaupę ilgametę patirtį bei nuolat kelia savo kompetenciją.

BK-icon-storos-2_daugiafunkciskumas_copy

Daugiafunkciškumas

Vienoje vietoje galite gauti įvairias medicinines paslaugas ir gydymo metodus.
BK-icon-storos_erdvus_parkingas_copy

Erdvus parkingas

Visada rasite kur pastatyti automobilį. Baltų klinika pasirūpino patogia ir erdvia automobilių stovėjimo aikštele.
BK-icons-sausis_naujausios technologijos copy

Naujausios technologijos

Visuose Baltų klinikos procedūrų kabinetuose naudojamos pažangios ir modernios technologijos.